شکست ایران در دومین دیدار انتخابی المپیک مقابل اسپانیا

شکست ایران در دومین دیدار انتخابی المپیک مقابل اسپانیا
تیم ملی هندبال ایران در دومین دیدارش از مرحله دوم رقابت‌های انتخابی المپیک مقابل اسپانیا نیز مغلوب شد.

شکست ایران در دومین دیدار انتخابی المپیک مقابل اسپانیا

تیم ملی هندبال ایران در دومین دیدارش از مرحله دوم رقابت‌های انتخابی المپیک مقابل اسپانیا نیز مغلوب شد.
شکست ایران در دومین دیدار انتخابی المپیک مقابل اسپانیا

فروش بک لینک