عبدولی: از عملکردم در جام جهانی راضی نیستم/ طلبم را از المپیک می‌گیرم!

عبدولی: از عملکردم در جام جهانی راضی نیستم/ طلبم را از المپیک می‌گیرم!
قهرمان سال 2011 کشتی فرنگی جهان با قدردانی از مردم شیراز برای میزبانی خوبشان از رقابت‌های جام جهانی، گفت: از عملکردم در این مسابقات راضی نیستم.

عبدولی: از عملکردم در جام جهانی راضی نیستم/ طلبم را از المپیک می‌گیرم!

قهرمان سال 2011 کشتی فرنگی جهان با قدردانی از مردم شیراز برای میزبانی خوبشان از رقابت‌های جام جهانی، گفت: از عملکردم در این مسابقات راضی نیستم.
عبدولی: از عملکردم در جام جهانی راضی نیستم/ طلبم را از المپیک می‌گیرم!

استخدام