مازیار زارع: پرسپولیس را قهرمان کنند، برود پی کارش!

مازیار زارع: پرسپولیس را قهرمان کنند، برود پی کارش!
بازیکن تیم فوتبال ملوان با اعتراض شدید نسبت به عملکرد داور دیدار با پرسپولیس گفت: بهتر است پرسپولیس را قهرمان لیگ کنند.

مازیار زارع: پرسپولیس را قهرمان کنند، برود پی کارش!

بازیکن تیم فوتبال ملوان با اعتراض شدید نسبت به عملکرد داور دیدار با پرسپولیس گفت: بهتر است پرسپولیس را قهرمان لیگ کنند.
مازیار زارع: پرسپولیس را قهرمان کنند، برود پی کارش!

بک لینک رنک 5