مالک لیدز: مورینیو اگر جرات دارد سرمربی لیدز شود

مالک لیدز: مورینیو اگر جرات دارد سرمربی لیدز شود
مالک لیدزیونایتد از مورینیو خواست اگر جرات دارد هدایت تیمی چون لیدز را بر عهده بگیرد و به لیگ برتر و لیگ قهرمانان بیاورد.

مالک لیدز: مورینیو اگر جرات دارد سرمربی لیدز شود

مالک لیدزیونایتد از مورینیو خواست اگر جرات دارد هدایت تیمی چون لیدز را بر عهده بگیرد و به لیگ برتر و لیگ قهرمانان بیاورد.
مالک لیدز: مورینیو اگر جرات دارد سرمربی لیدز شود

فروش بک لینک

دانلود سرا