مدال طلای وزن اول آسیا بر گردن هادی‌پور

مدال طلای وزن اول آسیا بر گردن هادی‌پور
هادی پور به اولین طلای تاریخ تکواندوی ایران در وزن اول آسیا رسید.

مدال طلای وزن اول آسیا بر گردن هادی‌پور

هادی پور به اولین طلای تاریخ تکواندوی ایران در وزن اول آسیا رسید.
مدال طلای وزن اول آسیا بر گردن هادی‌پور

فروش بک لینک

پرس نیوز