مدیرعامل سیاه‌جامگان: با کاظمی به اندازه ۵۰۰ درصد مطمئنیم که در لیگ می‌مانیم

مدیرعامل سیاه‌جامگان: با کاظمی به اندازه ۵۰۰ درصد مطمئنیم که در لیگ می‌مانیم
مالک باشگاه سیاه‌جامگان ابومسلم گفت: بدون شک با این میزان تلاش و غیرتی که در میان بازیکنان و کادرفنی سیاه‌جامگان وجود دارد، در لیگ برتر می‌مانیم.

مدیرعامل سیاه‌جامگان: با کاظمی به اندازه ۵۰۰ درصد مطمئنیم که در لیگ می‌مانیم

مالک باشگاه سیاه‌جامگان ابومسلم گفت: بدون شک با این میزان تلاش و غیرتی که در میان بازیکنان و کادرفنی سیاه‌جامگان وجود دارد، در لیگ برتر می‌مانیم.
مدیرعامل سیاه‌جامگان: با کاظمی به اندازه ۵۰۰ درصد مطمئنیم که در لیگ می‌مانیم

بک لینک رنک 6