ملی‌پوشان فوتسال هر هفت، هشت نفر در یک اتاق!

ملی‌پوشان فوتسال هر هفت، هشت نفر در یک اتاق!
ملی پوشان تیم ملی فوتسال با آغاز اردوی جام جهانی در وضعیت نسبتا بدی در مهمان‌سرای کمپ تیم‌های ملی اسکان یافته‌اند.

ملی‌پوشان فوتسال هر هفت، هشت نفر در یک اتاق!

ملی پوشان تیم ملی فوتسال با آغاز اردوی جام جهانی در وضعیت نسبتا بدی در مهمان‌سرای کمپ تیم‌های ملی اسکان یافته‌اند.
ملی‌پوشان فوتسال هر هفت، هشت نفر در یک اتاق!

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

تکنولوژی جدید