نخستین نشست بررسی احداث پیست فرمول یک در تهران

با مشارکت نمایندگان فرمول یک فرانسه، ایتالیا و فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، نشست بررسی زمینه های ساخت و احداث پیست فرمول یک در تهران برگزار شد.

تکنولوژی جدید

فستیوال فیلم