نمایندگان والیبال ساحلی ایران حریف یکدیگر شدند

نمایندگان والیبال ساحلی ایران حریف یکدیگر شدند
تیم‌های ملی والیبال ساحلی جوانان ایران با پذیرش شکست مقابل حریفان خود در مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا، در دیدار رده بندی حریف یکدیگر شدند.

نمایندگان والیبال ساحلی ایران حریف یکدیگر شدند

تیم‌های ملی والیبال ساحلی جوانان ایران با پذیرش شکست مقابل حریفان خود در مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا، در دیدار رده بندی حریف یکدیگر شدند.
نمایندگان والیبال ساحلی ایران حریف یکدیگر شدند

گوشی موبایل