هیات بازرسی فساد در تنیس تشکیل شد

هیات مستقلی برای بازرسی فساد در تنیس حرفه‌ای جهان تشکیل شد که قرار است علاوه بر بررسی فساد، درباره موثر بودن روش‌های ضد فساد نیز بازبینی‌هایی انجام دهد.

cars

دانلود موزیک