هیجان‌بکام‌از‌تماشای‌بازی‌ستاره‌های‌جوان‌تاتنهام ::

دیوید بکام، کاپیتان سابق تیم ملی انگلیس، با ستایش از نمایش های هری کین و دله آلی در ترکیب تاتنهام، ‏تاکید کرد که این دو بازیکن می توانند از مهره های کلیدی سه شیرها در یورو 2016 باشند.‏

خبر جدید

مرجع سلامتی