واکنش افتخاری به اعتراض هواداران استقلال: از منصوریان حمایت می‌کنم

واکنش افتخاری به اعتراض هواداران استقلال: از منصوریان حمایت می‌کنم

واکنش افتخاری به اعتراض هواداران استقلال: از منصوریان حمایت می‌کنم

واکنش افتخاری به اعتراض هواداران استقلال: از منصوریان حمایت می‌کنم