ویدال پرافتخارترین بازیکن شیلیایی در اروپا

ویدال پرافتخارترین بازیکن شیلیایی در اروپا
هافبک بایرن مونیخ در کنار آلکسیس سانچس و مارسلو سالاس به پرافتخارترین بازیکن شیلیایی تبدیل شد.

ویدال پرافتخارترین بازیکن شیلیایی در اروپا

هافبک بایرن مونیخ در کنار آلکسیس سانچس و مارسلو سالاس به پرافتخارترین بازیکن شیلیایی تبدیل شد.
ویدال پرافتخارترین بازیکن شیلیایی در اروپا

دانلود فیلم جدید