پائو گسول: به دلیل خطر ویروس زیکا در المپیک شرکت نمی‌کنم

پائو گسول: به دلیل خطر ویروس زیکا در المپیک شرکت نمی‌کنم
بسکتبالیست اسپانیایی NBA اعلام کرد به دلیل خطر ویروس زیکا از المپیک ریو 2016 کناره‌گیری می‌کند.

پائو گسول: به دلیل خطر ویروس زیکا در المپیک شرکت نمی‌کنم

بسکتبالیست اسپانیایی NBA اعلام کرد به دلیل خطر ویروس زیکا از المپیک ریو 2016 کناره‌گیری می‌کند.
پائو گسول: به دلیل خطر ویروس زیکا در المپیک شرکت نمی‌کنم

خبرگزاری اصفحان