پایان رقابتهای دوومیدانی داخل سالن با شکسته شدن یک رکورد ملی

در روز پایانی رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور مردان رقابت‌های 8 ماده برگزار شد.

دانلود موزیک

آپدیت نود 32