پایان کار رکابزن جوان ایران در مسابقات کوهستان ایتالیا با مقام 128

پایان کار رکابزن جوان ایران در مسابقات کوهستان ایتالیا با مقام 128
رکابزن کوهستان ایران در مسابقات بین المللی جوانان ایتالیا با ارائه عملکرد نه چندان خوب، در مجموع صد و بیست و هشتم شد.

پایان کار رکابزن جوان ایران در مسابقات کوهستان ایتالیا با مقام 128

رکابزن کوهستان ایران در مسابقات بین المللی جوانان ایتالیا با ارائه عملکرد نه چندان خوب، در مجموع صد و بیست و هشتم شد.
پایان کار رکابزن جوان ایران در مسابقات کوهستان ایتالیا با مقام 128

بک لینک قوی

اس ام اس جدید