چرا بارسلونا گواردیولا را به جای مورینیو انتخاب کرد؟

چرا بارسلونا گواردیولا را به جای مورینیو انتخاب کرد؟
مدیر کل پیشین بارسلونا درباره انتخاب پپ گواردیولا به جای ژوزه مورینیو در سال 2008 صحبت کرد.

چرا بارسلونا گواردیولا را به جای مورینیو انتخاب کرد؟

مدیر کل پیشین بارسلونا درباره انتخاب پپ گواردیولا به جای ژوزه مورینیو در سال 2008 صحبت کرد.
چرا بارسلونا گواردیولا را به جای مورینیو انتخاب کرد؟

پرس نیوز