کره رودروی تیم سوم دنیا، ایران مقابل تیم 138 جهان

کره رودروی تیم سوم دنیا، ایران مقابل تیم 138 جهان
در حالی که تیم های مدعی آسیایی تدارکات خود را برای حضور پزقدرت در رقابت‌های انتخابی جام جهانی آغاز کردند، هنوز سرنوشت بازی‌های دوستانه تیم ملی ایران مشخص ننیست.

کره رودروی تیم سوم دنیا، ایران مقابل تیم 138 جهان

در حالی که تیم های مدعی آسیایی تدارکات خود را برای حضور پزقدرت در رقابت‌های انتخابی جام جهانی آغاز کردند، هنوز سرنوشت بازی‌های دوستانه تیم ملی ایران مشخص ننیست.
کره رودروی تیم سوم دنیا، ایران مقابل تیم 138 جهان

فروش بک لینک