کونته خواستار تمدید قرارداد جان تری شد

کونته خواستار تمدید قرارداد جان تری شد
باشگاه چلسی با نظر آنتونیو کونته به کاپیتان خود پیشنهاد تمدید قرارداد یک ساله داده است .

کونته خواستار تمدید قرارداد جان تری شد

باشگاه چلسی با نظر آنتونیو کونته به کاپیتان خود پیشنهاد تمدید قرارداد یک ساله داده است .
کونته خواستار تمدید قرارداد جان تری شد

بک لینک رنک 7

مرکز فیلم