کیهانی: در حال آماده‌سازی یزدانی و سلیمی برای مدال‌آوری در المپیک هستیم

کیهانی: در حال آماده‌سازی یزدانی و سلیمی برای مدال‌آوری در المپیک هستیم
پزشک معالج بهداد سلیمی و رضا یزدانی درباره آخرین وضعیت آن‌ها برای حضور در المپیک ریو گفت: هر دو ورزشکار با روند درمانی خوبی که داشتند مشکلی برای حضور در المپیک ریو ندارند و ما در حال آماده‌سازی این دو قهرمان ملی برای مدال‌آوری در المپیک هستیم.

کیهانی: در حال آماده‌سازی یزدانی و سلیمی برای مدال‌آوری در المپیک هستیم

پزشک معالج بهداد سلیمی و رضا یزدانی درباره آخرین وضعیت آن‌ها برای حضور در المپیک ریو گفت: هر دو ورزشکار با روند درمانی خوبی که داشتند مشکلی برای حضور در المپیک ریو ندارند و ما در حال آماده‌سازی این دو قهرمان ملی برای مدال‌آوری در المپیک هستیم.
کیهانی: در حال آماده‌سازی یزدانی و سلیمی برای مدال‌آوری در المپیک هستیم

فروش بک لینک

روزنامه قانون