گزارش ایسنا از متن و حاشیه مراسم افتتاح آرامگاه هادی نوروزی

آیین افتتاح آرامگاه و خانه‌موزه هادی نوروزی در روستای محل تولدش در کپورچال برگزار شد.

کرمان نیوز

قدیر نیوز