گریزمان: مهم نیست که بگویند اتلتیکو “چرک” بازی می‌کند

گریزمان: مهم نیست که بگویند اتلتیکو “چرک” بازی می‌کند
ستاره فرانسوی اتلتیکومادرید می‌گوید اعضای این تیم اهمیتی نمی‌دهند که خیلی‌ها اتلتیکو را متهم به بازی “چرک” می‌کنند.

گریزمان: مهم نیست که بگویند اتلتیکو “چرک” بازی می‌کند

ستاره فرانسوی اتلتیکومادرید می‌گوید اعضای این تیم اهمیتی نمی‌دهند که خیلی‌ها اتلتیکو را متهم به بازی “چرک” می‌کنند.
گریزمان: مهم نیست که بگویند اتلتیکو “چرک” بازی می‌کند

خرید بک لینک

دانلود موزیک