ای ورزش: پایگاه تخصصی مشاوره و اطلاعات ورزشی

ای ورزش: پایگاه تخصصی مشاوره و اطلاعات ورزشی

وب سایت ای ورزش، توسط آقای مهدی روحی یکی از مربیان و مدرسان تربیت بدنی و با مشاوره آقای دکتر مهدی سهرابی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، طراحی و ساخته شده است.

ارائه برنامه های تمرینی کاهش وزن، بدنسازی عمومی و تخصصی، سامانه جامع و هوشمند کاهش وزن، ارائه مشاوره اختصاصی ویژه کاربران، نکات تغذیه ای و کاهش وزن و مقالات علمی ورزشی در زمینه های بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژی ورزش، آسیب شناسی ورزشی، رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی از بخش ها و خدمات این وب سایت هستند.

یکی از بخش های این پایگاه، بخش آزمون های ورزشی می باشد. اگر می خواهید با برخی آزمون های ورزشی آشنا شوید و با استفاده از آنها درک علمی و صحیحی از شرایط جسمانی خود داشته باشید، نظاره گر این قسمت از سایت ای ورزش باشید.

ای ورزش: پایگاه تخصصی مشاوره و اطلاعات ورزشی
ای ورزش: پایگاه تخصصی مشاوره و اطلاعات ورزشی