علم ورزش: مجله تندرستی و علوم ورزشی

علم ورزش: مجله تندرستی و علوم ورزشی

وب سایت علم ورزش در حوزه های تندرستی، علوم ورزشی، تغذیه ورزشی، تناسب اندام، فیتنس و سلامت فعالیت دارد. دانستنی های علمی و سلامتی، ورزش در خانه و محل کار، نکات مربوط به کاهش و افزایش وزن، ورزش درمانی و توانبخشی ورزشی، تربیت بدنی و ورزش مدارس و علم تمرین و فیزیولوژی ورزشی از موضوعات مهمی هستند که این سایت به آنها پرداخته است.

علم ورزش: مجله تندرستی و علوم ورزشی
علم ورزش: مجله تندرستی و علوم ورزشی