دشان: بازیکنانم قابلیت تاریخ سازی دارند/ سورپرایزهایی برای آلمان کنار گذاشته‌ایم

دشان: بازیکنانم قابلیت تاریخ سازی دارند/ سورپرایزهایی برای آلمان کنار گذاشته‌ایم دشان: بازیکنانم قابلیت تاریخ سازی دارند/ سورپرایزهایی برای آلمان کنار گذاشته‌ایم دشان: بازیکنانم…