رییس انجمن تیراندازی معلولان: ملی‌پوشان بر اساس اخلاق‌مداری انتخاب می‌شوند نه فقط مدال آوری

رییس انجمن تیراندازی معلولان: ملی‌پوشان بر اساس اخلاق‌مداری انتخاب می‌شوند نه فقط مدال آوری رییس انجمن تیراندازی معلولان: ملی‌پوشان بر اساس اخلاق‌مداری انتخاب می‌شوند…