طاهری: روابط عمومی موضع باشگاه را اعلام می‌کند/ می‌خواستیم تولیدی لباس‌هایمان داخلی باشد

طاهری: روابط عمومی موضع باشگاه را اعلام می‌کند/ می‌خواستیم تولیدی لباس‌هایمان داخلی باشد طاهری: روابط عمومی موضع باشگاه را اعلام می‌کند/ می‌خواستیم تولیدی لباس‌هایمان…