-سایت خبرگزاری بی‌بی‌سی

سایت خبرگزاری بی‌بی‌سی

یکی از ادعاهایی که در مورد بی‌بی‌سی می‌توان با احتمال بالایی داشت، این است که این خبر گزاری به اندازة خبرگزاری‌های دولتی ایالات متحدة آمریکا به منافع دولت خدمت نمی‌کند. این نکته باعث می‌شود که بسیاری از مردم دنیا، خصوصاً مردم آمریکا، آن را به خبرگزاری‌های تحت حمایت دولت آمریکا، ترجیح دهند. این در حالی است که اکنون سیاست خارجی آمریکا به سمتی در حال حرکت است تا همکاری هر چه بیشتری با خبرگزاری‌های فعال در این کشور داشته باشد. از همین‌روی برای آمریکایی‌ها و تمامی افرادی که دستیابی به اخبار بی‌طرفانه برایشان اهمیت دارد، چاره‌ای باقی نمی‌ماند، مگر این‌که به سایت‌های خبر گزاری بی‌طرفانه‌تری چون بی‌بی‌سی روی آورند.

-سایت خبرگزاری بی‌بی‌سی
-سایت خبرگزاری بی‌بی‌سی

در مورد تشکیلات این خبر گزاری نیز باید گفت که این خبرگزاری در حال حاضر تشکیلات بسیار گسترده‌ای دارد و وب‌سایت و شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی آن، برای زبان‌های مختلف، از جمله زبان فارسی، در دسترس هستند.