سایت کاربردی Brain Pickings

سایت کاربردی Brain Pickings

سایت کاربردی Brain Pickings

قرار نیست وقتی حوصله‌تان سر رفته است، حواس خودتان را با محتوای سایت‌های شدیدا کسل‌کننده و بسیار ساده پرت کنید. می‌توانید با غرق شدن در پست‌های تامل‌برانگیز و مفید وبلاگ Brain Pickings زمان خود را به بهترین نحو سپری کرده و همزمان اطلاعاتتان را نیز افزایش دهید.

تنها با عضویت در این سایت کاربردی همواره چند کتاب خوب برای خواندن در دسترستان خواهد بود. از مزیت‌های این سایت می‌‌توان به مطالب فراوانی که راجع به هنر، علم و ادبیات دارد اشاره کرد. به‌هم‌ریخته بودن ظاهر این سایت از موارد منفی آن است. می‌توانید از اینجا وارد سایت کاربردی Brain Pickings شوید.