سایت جالب Fail Blog

سایت جالب Fail Blog

سایت جالب Fail Blog

از راه‌اندازی این سایت کاربردی، مدت زیادی می‌گذرد؛ ولی محتواهای عالی آن باعث پابرجا ماندن و موفقیت آن است. پست‌های این سایت، شامل نمایش تصاویر خنده‌داری از موقعیت‌های احمقانه و حتی گاهی فاجعه‌آمیز است.

همه تصاویر این سایت، دارای عنوان «شکست یا سوتی» هستند. البته این سایت، به جز عکس، ویدیوهای گوناگونی هم در زمینه‌های گفته‌شده منتشر می‌کند. یکی از نقطه ضعف‌های سایت Fail Blog، ظاهر به‌هم‌ریخته آن است. از اینجا وارد سایت جالب Fail Blog شوید.