خبرگزاری گوگل

 خبرگزاری گوگل

در حقیقت می‌توان گفت که خبرگزاری گوگل یک خبر گزاری سازماندهی شده، در حد دیگر خبرگزاری‌ها، نیست. این خبر گزاری در حقیقت کار جمع‌آوری خبرها را از دیگر منابع، با استفاده از الگوریتم‌های خود، انجام می‌دهد. با این حال این خبرها به خوبی توسط خبرنگاران انسانی مورد ویرایش قرار می‌گیرند و مدیریت می‌شوند. اما این خبرنگاران تنها خبرها را ویرایش می‌کنند و قادر به تغییر سرتیترها و آن‌چه در صفحات اولیة خبر گزاری قابل مشاهده است، نیستند. از همین روی می‌توان گفت که جهت‌گیری تیترهای قرار گرفته در سرتیترهای صفحة نخست خبرگزاری گوگل تا حد بسیاری نسبت به تیترهای اصلی صفحات نخست دیگر سایت‌های خبری از غرض و جانب‌داری نیروی انسانی مصون مانده‌اند.

 خبرگزاری گوگل
خبرگزاری گوگل

بهترین سایت­های خبر گزاری در دنیا

چنان‌چه شما از جمله افرادی هستید که بر این باورند که وب‌سایت هیچ خبرگزاری‌ای بدون غرض و جانبداری عمل نمی‌کند، به شما توصیه می‌کنیم که حداقل تا حد امکان به وب سایت گوگل برای دریافت خبرها مراجعه کنید، چرا که همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، سرتیترها، خصوصاً در صفحة نخست، کمترین دخالت نیروی انسانی را دارند و در نتیجه موضوع غرض‌ورزی تا حد زیادی منتفی می‌گردد.