سایت تست سلامت اینترنت

سایت تست سلامت اینترنت

سایت تست سلامت اینترنت

تست سلامت اینترنت بیشتر از همه مناسب کاربرانی است که به دنبال یک گزارش کامل از نحوه عملکرد اینترنت خود هستند. مدت زمان این تست از سایر تست‌های سرعت اینترنت بیشتر است، به این دلیل که در اینجا جنبه‌های مختلفی از سرویس شما مورد سنجش قرار می‌گیرد. در این تست شما به سرورهای مختلفی متصل می‌شوید تا مشخص شود اینترنت شما تحت شرایط مختلف چه عملکردی از خود نشان می‌دهد.

در پایان این تست سرعت دانلود یا آپلود شما احتمالا کمتر از سایر تست‌ها خواهد بود اما لزومی ندارد نگران این موضوع شوید. در عوض به حالت‌های مختلفی که در این تست اینترنت شما مورد آزمایش قرار گرفته تا معلوم شود هنگام اتصال به سرورهای گوناگون تا چه اندازه می‌تواند کیفیت ارتباط خود را حفظ کند نگاهی بیاندازید. اگر می‌خواهید از این هم دقیق‌تر شوید می‌توانید این مقادیر را با مقادیری که هنگام استفاده روزمره از اینترنت بدست آوردید مقایسه کنید تا سرعت واقعی مشخص شود. البته این کار به کمی تحقیق و جستجو نیاز دارد.