كميته ملي پارالمپيك

كميته ملي پارالمپيك

كميته ملي پارالمپيك، طبق قانون تنها سازماني است كه سرپرستي، اداره و هماهنگي امور مربوط به شركت ورزشكاران داراي معلوليت در بازي‌هاي تابستاني و زمستاني پارالمپيك، منطقه‌اي، بين‌المللي و قاره‌اي و دوره ها و كلاس هاي آموزشي كه كميته بين‌المللي پارالمپيك تدارك مي‌بيند و يا حمايت مي‌كند به عهده داشته و تلاش دارد با برگزاري كارگاه ها و جشنواره هاي گوناگون به گسترش هر چه بيشتر فرهنگ پارالمپيك در ميان مردم به ويژه افراد داراي معلوليت كمك نمايد.

برای کسب اطلاعاتی در رابطه با تاریخچه ورزش معلولین، رشته های ورزشی تابستانی و زمستانی، قوانین و مقررات رشته های مختلف ورزشی معلولین، نتایج مسابقات مختلف و آخرین اخبار ورزش معلولین، می توانید به وب سایت کمیته ملی پارالمپیک مراجعه نمائید.

كميته ملي پارالمپيك
كميته ملي پارالمپيك