پارس فوتبال

پارس فوتبال

خبرگزاری اختصاصی فوتبال که از سال ۸۱ کار خود را آغاز کرده است.
محوریت برنامه‌های این سایت همانطور که از نامش پیداست فوتبال می باشد.بخش های مختلف این سایت عبارتند از:

آخرین اخبار ورزشی به ویژه فوتبال،مقالات ورزشی،فیلم و عکس و صفحه اول روزنامه های ورزشی

پارس فوتبال
پارس فوتبال