سایت شماره یک ورزش

سایت شماره یک ورزش

سایتی دیگر با بخش‌های مختلف و متنوع.از اخبار ورزشی رشته‌های مختلف گرفته تا نتایج زنده فوتبال و صفحه اول روزنامه های ورزشی.جداول لیگ های مختلف و همچنین نتایج زنده فوتبال نیز در صفحه اول قابل دسترسی است.البته به نظر می‌رسد کمی صفحه اول خود را با قرار دادن مواردی غیر لازم از قبیل ساعت نشر خبر ورزشی شلوغ و گیج‌کننده کرده است.

سایت شماره یک ورزش
سایت شماره یک ورزش