بهروان:اسپانسر نمی‌تواند برای رسانه تصمیم بگیرد/شورای تامین امنیت “تختی” را تضمین کرده بود

بهروان:اسپانسر نمی‌تواند برای رسانه تصمیم بگیرد/شورای تامین امنیت “تختی” را تضمین کرده بودرییس کمیته‌ برگزاری مسابقات سازمان لیگ می‌گوید شورای تامین تضمین کرده بود…