قول “آیان” برای عضویت یک ایرانی در کمیته آنتی دوپینگ فدراسیون جهانی

قول “آیان” برای عضویت یک ایرانی در کمیته آنتی دوپینگ فدراسیون جهانی
کلاس آنتی دوپینگ زیر نظر فدراسیون جهانی و پاتریک شاماش رییس کمیته ضد دوپینگ این مجموعه بین المللی در حاشیه مسابقات بین المللی وزنه برداری جام فجر در هتل المپیک برگزارشد.

قول “آیان” برای عضویت یک ایرانی در کمیته آنتی دوپینگ فدراسیون جهانی

کلاس آنتی دوپینگ زیر نظر فدراسیون جهانی و پاتریک شاماش رییس کمیته ضد دوپینگ این مجموعه بین المللی در حاشیه مسابقات بین المللی وزنه برداری جام فجر در هتل المپیک برگزارشد.
قول “آیان” برای عضویت یک ایرانی در کمیته آنتی دوپینگ فدراسیون جهانی