سایت کاربردی The Oatmeal

سایت کاربردی The Oatmeal

The Oatmeal

این سایت کاربردی توسط متیو اینمن ابداع شده است. نقاشی‌های عجیب و غریب او براساس موقعیت‌های مختلف زندگی، آموزش و داستان‌های دیوانه‌واری که هرگز در زندگی واقعی رخ نمی‌دهند کشیده شده است. یکی از نقطه ضعف‌های این سایت، این است که بعضی از محتواها تکراری هستند. از اینجا می‌توانید وارد سایت کاربردی The Oatmeal شوید.