وال استریت ژورنال

وال استریت ژورنال

شهرت وال استریت ژورنال گزارش کردن خبرها، دقیقاً همان‌گونه که رخ داده‌اند، است. زمانی که خبرگزار ارشد وال استریت در اتاق خبر با رئیس جمهور ترامپ، گلاویز می‌شود، بینندگان به احتمال زیاد چنین واقعه‌ای را در وب‌سایت وال استریت ژورنال مشاهده خواهند کرد. اتفاق مشابهی، پیش از این، در مورد درگیری ترامپ با سی‌ان‌ان رخ داده است! چنین خبررسانی‌ای بدین سبب نیست که وال استریت ژورنال جهت‌گیری سیاسی علیه ترامپ دارد، بلکه علت قرار دادن چنین رخدادی در وب‌سایت این خبر گزاری این است، که همان‌طور که گفتیم، وال استریت ژورنال خبرها را آن‌گونه که رخ می‌دهند گزارش می‌کند. خبرگزاران این وب‌سایت بدون جانبداری و بدون ‌غرض تنها به نکاتی مانند این‌که چه کسی چه کاری انجام داده است، چه اتفاقی افتاده است و … می‌پردازند.

بهترین سایت­های خبر گزاری در دنیا
بهترین سایت­های خبر گزاری در دنیا

لازم به ذکر است که عدم جانبداری این خبرگزاری محدود و منحصر به امور سیاسی نمی‌شود. به عنوان نمونه برخی از سایت‌های خبر گزاری از ملیت‌هایی خاص طرفداری می‌کنند. این خبرگزاری‌ها عموماً رخدادهای اتفاق افتاده در سراسر جهان را به‌گونه‌ای پوشش می‌دهند که جهت‌گیری ملیتی داشته باشد و از برخی کشورها عامدانه و باغرض بدگویی نماید. اما وال استریت چنین نیست و گذشته از دیگر خبررسانی‌های بی‌طرفانة خود، پرهیز از جانب‌داری ملیتی را نیز در دستور کار دارد.